Veilig Verder Team: Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is iets wat het hele gezin aan gaat en vaak ook mensen buiten het gezin. Het Veilig Verder Team is er op gericht om alle gezinsleden te ondersteunen. Zij veroordelen niet, maar gaan in gesprek met alle gezinsleden om te kijken hoe het geweld kan stoppen.

Vanuit onder andere de politie komen meldingen over huiselijk geweld. Vervolgens wordt bekeken hoe zo snel mogelijk de veiligheid in huis terug kan keren en blijven.

Het Veilig Verder Team gaat in gesprek met alle gezinsleden. Iedereen wordt gehoord en met kinderen wordt middels tekeningen het verhaal in kaart gebracht. Vervolgens wordt met elkaar een betrokken netwerk en veiligheidsplan gemaakt waar ieder gezinslid zich in kan vinden.

Over het team

Het Veilig Verder Team is een deskundig, laagdrempelig en krachtig team dat in Zoetermeer het aanspreekpunt is op het gebied van veiligheid. Het Veilig Verder Team bestaat uit mensen van Veilig Thuis, Jeugd en Gezinshulp, Kwadraad en Stichting MEE.

Het Veilig Verder Team komt in actie als situaties van huiselijk geweld en problematische echtscheidingen voor een escalerende onveiligheid zorgen. Het VVT helpt Zoetermeerse inwoners met het terugbrengen van geweld en het creëren van veiligheid.

Contact

Telefoon: 079 750 2240
E-mail: vvtzoetermeer@veiligthuishaaglanden.nl