Training professionals

ZoSamen bood in 2015, 2016 en 2017 gratis trainingen aan voor alle professionals die in hun werk te maken hebben met (jonge) mantelzorgers.

De trainingen ‘samen zorgen’ en vanuit 2BeCool de training ‘opgroeien met ziekte en zorg’ bestonden uit een interactief programma waarin het uitwisselen van ervaringen en delen van kennis centraal stond.

Hoe kun je ervoor zorgen dat mantelzorgers zelf niet overbelast raken? En hoe kun je je eigen werkplezier vergroten wanneer je beter, leuker en duurzamer samenwerkt met mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers?  Waren voorbeelden van vragen uit de training ‘samen zorgen’.

Wie zijn de jonge mantelzorgers? Waar hebben zij behoefte aan? Hoe ziet de gezinssituatie eruit? (Her)ken jij de signalen van (over)belasting van jonge mantelzorgers?  Waren vragen die aan bod kwamen tijdens de training ‘opgroeien met ziekte en zorg’.

REACTIES DEELNEMERS SAMEN ZORGEN

“ik heb veel geleerd van de ervaringen van de andere deelnemers.”

“Ik let door deze training beter op de eigen regie van de cliënt en mantelzorger.”

“Er was veel interactie tijdens de training en we hebben veel informatie uit kunnen wisselen.”

“Ik heb in mijn werk nu meer oog voor de mantelzorger.”

TRAINING OP MAAT

Op verzoek kunnen wij ook een training op maat verzorgen bij organisaties. Voor meer informatie en de mogelijkheden kun je een e-mail sturen naar registratie@zosamen.nl