Organisaties

ZoSamen werkt samen met andere organisaties in Zoetermeer. Zie de lijst hieronder welke organisaties dit zijn. U kunt zelf  contact opnemen met deze organisaties. Dit kan ook via ZoSamen.

Wilt u als organisatie een vrijwilligersvacature plaatsen? Klikt u dan hier.

 logo-buddy-netwerk

Buddy Netwerk

Buddy Netwerk is een professionele organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van mensen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met een beginnende dementie en hun mantelzorgers. Dit doen we door de inzet van vrijwilligers (buddy’s). Ons motto “tijd, aandacht en betrokkenheid” staat centraal in onze dienstverlening. Wij hopen dat u vindt wat u zoekt op deze site. Zo niet, neem gerust contact met ons op.

Adres: Burgemeester van Karnebeeklaan 6, 2585 BB Den Haag
Telefoon: (070) 36 49 500
E-mail: kdebont@buddynetwerk.nl
Website: www.buddynetwerk.nllogo-middin

Middin

Midden in de wijk, midden in de samenleving. Omringd door de mensen die jij belangrijk vindt. Dat is waar Middin voor staat. Wij willen dat iedereen mee kan doen. Ongeacht beperking of leeftijd. Bij ons kies je zelf hoe je wilt leven. En kun je de dingen doen die bij je passen. Waar nodig helpen wij je. Want samen durven en doen is samen leven.

Adres: Prinses Beatrixlaan 16, 2285 VZ Rijswijk
Telefoon: (070) 37 21 234
E-mail: CLIC@middin.nl
Website: www.middin.nllogo-uvv-zmeer

Unie Van Vrijwilligers (UVV) Zoetermeer

De Stichting Unie van Vrijwilligers Zoetermeer is een lokaal werkende stichting die maatschappelijke hulp biedt als aanvulling op de professionele zorg. Onze doelstelling is het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met menselijk contact en continuïteit in het werk als voornaamste kenmerken.

Contactpersoon: Anja Laterveer
Adres: Chopinrode 33, 2717 BH Zoetermeer
Telefoon: (079) 35 16 811
E-mail: secretarisuvvzoetermeer@gmail.com
Website: www.uvv-zoetermeer.nlNEW-Logo-Wijzelf-FC-Zoetermeer

Wijzelf Zorgcoöperatie Zoetermeer

Op 30 mei 2013 is Wijzelf Zorgcoöperatie Zoetermeer opgericht bij JHD notarissen in Zoetermeer. De bestuursleden zijn inwoners van Zoetermeer en doen dit werk vrijwillig. Door hun inzet voor de coöperatie dragen zij bij om hulp en zorg in en om huis bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Adres: Nadinegang 104, 2719 CX Zoetermeer
Telefoon: 06 24 91 97 42
E-mail: zoetermeer@wijzelf.nl
Website: zoetermeer.wijzelf.nllogo D01

Exodus

Als je met de gevangenis te maken krijgt, heb je veel vragen. Exodus Nederland heeft al meer dan 30 jaar ervaring met het begeleiden van personen in detentie en de families die achterblijven. Onze vrijwilligers helpen achtergebleven familieleden om een weg te vinden naar hulp die nodig is. Ook komen ze langs, als dat gewenst is, om te helpen bij het regelen van zaken of om af en toe een praatje te maken. Onze vrijwilligers zijn daarnaast gedetineerden tot steun en mensen die terugkeren uit detentie. Er zijn ook vrijwilligers die kinderen kunnen begeleiden naar hun gedetineerde ouder voor een speciaal kindvriendelijke bezoekuur in de gevangenis. Voor kinderen is het fijn om onbevooroordeelde mensen te ontmoeten die betrokken zijn en goed gescreend zijn voor hun taak. Deze begeleiding kan vanuit Zoetermeer naar gevangenissen in het hele land.

Adres: Morssingel 5, 2312 AZ Leiden
Telefoon: (071) 51 61 950
E-mail: vrijwilligers@exodus.nl
Website: www.exodus.nl/Vrijwilligerswerklogo-stichtingpresent-155

Stichting Present Zoetermeer

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Postadres: Mosgroen 165, 2718 HJ Zoetermeer
Telefoon: 06 38 01 79 11
E-mail: info@presentzoetermeer.nl
Website: www.presentzoetermeer.nllogo-humanitas-155

Humanitas Zoetermeer

Humanitas Zoetermeer is een lokale vrijwilligersorganisatie, die (ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur, seksuele geaardheid of achtergrond) opkomt voor iedereen die in Zoetermeer (tijdelijk) een steuntje in de rug kan gebruiken. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect van mens tot mens zijn daarin belangrijke uitgangspunten. Wij bieden ondersteuning op het gebied van opvoeding, (financiële) administratie, eenzaamheid en het verwerken van een scheiding of verlies. Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Adres: Croesinckplein 24-26, 2722 EA Zoetermeer
Telefoon: (079) 323 88 33
E-mail: info@humanitaszoetermeer.nl
Website: www.humanitaszoetermeer.nl
Social media: Facebook en Twitter: @Humanitaszoetrmrlogo-rodekruis-155

Rode Kruis Zoetermeer

– organiseert soos-bijeenkomsten (recreatieve activiteiten en spelletjes) op drie plaatsen: Bijdorplaan, De Morgenster, Rokkeveen (Nathaliegang). Deze bijeenkomsten worden een maal per week (ochtend) georganiseerd voor volwassen eenzamen en (overwegend) ouderen.
– biedt bijzondere vakanties aan (boot, hotels) aan inwoners van Zoetermeer die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen.
– participeert (met gastvrouwen) in de Telefooncirkel (met UVV en Palet Welzijn).

Adres: Clauslaan 2a, 2713 VN Zoetermeer
Telefoon: (079) 316 38 04
E-mail: info@rodekruiszoetermeer.nl
Website: www.rodekruis.nl/zoetermeerlogo-sensoor-155

Sensoor Zoetermeer

Sensoor Zoetermeer is een telefonische- en chathulpdienst die echte aandacht en een luisterend oor biedt aan mensen vanaf 18 jaar die daar behoefte aan hebben. Sensoor Zoetermeer is in samenwerking met Sensoor Den Haag het gehele jaar door, zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Onze vrijwillige medewerkers zijn opgeleid om met aandacht, zonder oordelen naar uw verhaal te luisteren en u desgewenst advies te geven. De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld. Doordat de gesprekken anoniem zijn, is deze hulpverlening erg laagdrempelig.

Telefoon: (BELANGRIJK: alleen voor cliënten/bellers): (079) 352 37 37, (070) 345 45 00 of 0900 07 67
E-mail: zoetermeer@sensoor.nl
Website: www.sensoor.nllogo-zonnebloem-155

Zonnebloem Buytenwaert

Ter voorkoming van een dreigend isolement van de zieke, gehandicapte of hulpbehoevende (oudere) zetten vrijwilligers van onze afdeling zich in in de vorm van huisbezoek en/of activiteitenbegeleiding. De deelnemers van de Zonnebloem – mensen met een lichamelijke beperking – zijn daar niet altijd toe in staat. De Zonnebloem stelt zich tot doel om deze mensen die in een sociaal isolement dreigen te komen, bij de samenleving te blijven betrekken. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Aan lekker bijpraten, een luisterend oor. Maar als je een fysieke beperking hebt? Dan ben je misschien wel vaker alleen dan je zou willen. De vrijwilligers van de Zonnebloem bieden uitkomst. Zij komen langs voor een kop koffie of gaan samen met jou op pad.

E-mail: zonnebloembuytenwaert@gmail.com
Website: www.zonnebloem.nl/zoetermeer-buytenwaertlogo-zonnebloem-155

Zonnebloem Zoetermeer-zuid

De Zonnebloem wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt. Door mogelijkheden te bieden om contacten te leggen en erop uit te trekken, leveren onze vrijwilligers een plezierige impuls aan hun leven. Zonnebloemvrijwilligers zetten zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen. Zij organiseren bezoek aan huis, activiteiten buitenshuis, vakanties en evenementen om zo het leven van andere mensen te verrijken.
• regelmatig bezoeken van langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen
• organiseren, coördineren en begeleiden van afdelingsactiviteiten
• bijwonen van afdelingsvergaderingen
• bestuurswerk
• communicatiewerkzaamheden
• werken aan projecten en nieuwe ideeën vormgeven

E-mail: zonnebloemzoetermeerzuid@gmail.com
Website: www.zonnebloem.nl/zoetermeer-zuidlogo_jong_perspectief_CMYK

Jong Perspectief

In het maatjesproject van Jong Perspectief worden volwassen vrijwilligers één op één aan kinderen en jongeren gekoppeld (6-24 jaar) die in hun dagelijks bestaan wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
De vrijwilliger is geen hulpverlener, maar coacht de jongere op basis van eigen levenservaring. Daarbij biedt de vrijwilliger een luisterend oor, bevestigt de jongere in zijn eigenwaarde en reikt nieuwe perspectieven aan.
Samen trekken ze een jaar als maatjes met elkaar op. Tijdens de uitstapjes kan van alles ondernomen worden: samen sporten, winkelen, koken, een goed gesprek voeren, bezoek aan de kinderboerderij, bioscoop of hulp bij het huiswerk.

E-mail: info@jongperspectief.nl
Telefoon: (079) 7502233
Website: www.jongperspectief.nllogo_PieZo-01

Stichting Piezo

Een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit kan door deel te nemen aan trainingen en activiteiten, door ‘lerend vrijwilligerswerk’ binnen de PiëzoCentra, of bij één van onze partnerorganisaties in Zoetermeer.

Telefoon: 079-8887770/ 079-8885550
E-mail: info@stichtingpiezo.nl
Website: www.stichtingpiezo.nl
Gilde Zoetermeer

In Zoetermeer bundelt het Gilde Zoetermeer (voorheen Stichting vrijwilligerscentrale Zoetermeer) de volgende gilden:
• Gilde SamenSpraak brengt anderstaligen in contact met Nederlandse vrijwilligers met als doel de anderstaligen het Nederlands beter te laten spreken en te begrijpen.
• Gilde Stadsgidsen organiseert wandelingen, fiets- en koetstochten in Zoetermeer waarbij gidsen de geschiedenis van (oud) Zoetermeer doorvertellen aan inwoners en toeristen.
• De Klussendienst voert kleine klusjes in en om het huis en de tuin uit voor mensen met een gering inkomen, die daar zelf niet (meer) toe in staat zijn.
• Het gilde Stadstuiniers ondersteunt vrijwilligers die actief willen zijn in de vele wijktuinen die Zoetermeer rijk is.
Website: www.gildezoetermeer.nl


Vriendendienst

Koppelen mensen met een psychiatrische problematiek isaan een vrijwilliger. Een maatje die samen met de deelnemer ‘leuke dingen’ onderneemt en de deelnemer ondersteunt om weer actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke verkeer. REAKT Vriendendienst is onderdeel van de REAKTGROEP.

Adres: Teldersrode 25, 2717 HR, Zoetermeer.
Telefoon: 079-3522878 / 06-41594608
E-mail: vriendendienstzoetermeer@reaktgroep.nl
Website: www.reaktvriendendienst.nl 

Mooi welzijn Zoetermeer

Mooi welzijn is hét punt voor vrijwilligerswerk in Zoetermeer. Het maakt deel uit van ZoSamen. Vanuit het Forum in het Stadshart, brengen wij via persoonlijke bemiddeling, vrijwilligers en organisaties bij elkaar. Ook koppelen wij vrijwilligers aan inwoners die hulp vragen in de thuissituatie en bieden we gratis workshops en informatiebijeenkomsten via onze Vrijwilligersacademie. Mooi welzijn geldt als een expertisecentrum. Op zoek naar vrijwilligerswerk? Meer informatie? Breng ons een bezoek of bel/ mail. Volg ons ook op Facebook en Instagram 

Adres: Forum Zoetermeer; Stadhuisplein 1, Zoetermeer
Telefoon: (079) 34 66 111
E-mail: vrijwilligerswerk@mooiwelzijn.nl
Website: www.vrijwilligerswerk-zoetermeer.nl


volharding steun en toeverlaat

Stichting Volharding Steun en Toeverlaat

De eenzaamheid onder de mensen neemt toe. Dat kan iedereen overkomen. Als je je baan verliest, geen werk vindt, je overbodig gaat voelen en noem maar op.
Of als je door het oerwoud van regels en voorwaarden niet meer weet bij wie je terecht kunt voor ondersteuning op het gebied van wonen, het op orde brengen en houden van je financiën of de leefbaarheid rondom je huis en in je straat. Dan is het prettig als je terecht kunt bij iemand, die goed kan luisteren en je weer helpt om toekomst te zien. De Volharding is een coöperatie met een groot netwerk om bestaande organisaties in te zetten en te voorzien in raad en daad.
Dat doen we met vrijwilligers.

Adres: Prins Hendrikstraat 155, Den Haag
Telefoon: 070 – 2210580
E-mail:info@volharding-steun-en-toeverlaat.nl
Website:
www.volharding-steun-en-toeverlaat.nl