Netwerk Informele Zorg (NIZ)

Het Netwerk Informele Zorg (NIZ) is een samenwerkingsverband van (vrijwilligers)organisaties in Zoetermeer. De leden van het netwerk staan voor het gezamenlijk aanbod van vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning in de thuissituatie aan zowel individuen als gezinnen.

De doelen van het NIZ zijn onder andere:

* Een goed, compleet en flexibel aanbod aan informele zorg realiseren en in stand houden, afgestemd op de vraag
* Waar mogelijk samenwerken t.a.v. hulpvragen, scholing, ontwikkeling aanbod e.d.
* Het inventariseren van knelpunten, hiaten in het aanbod en signalen uit de samenleving.
* Het overzichtelijk en toegankelijk maken van het totale aanbod in Zoetermeer

Voor dit doel is het NIZ ondergebracht onder ZoSamen, waar vraag en aanbod op één punt bij elkaar zijn gebracht.
Heb je als betrokkene of verwijzer een hulpvraag op het gebied van vrijwilligershulp, dan kun je dat doen via ZoSamen of rechtstreeks bij de betreffende organisatie.
In bijgaand overzicht vind je alle organisaties op een rij met daarbij de specifieke hulp die zij bieden en de contactgegevens. overzicht deelnemende organisaties NIZ. Op de website vind je de directe links naar de betreffende organisaties. Klik op organisaties zosamen.