MANTELZORGWAARDERING 2021

NB. De aanvraag mantelzorgwaardering kan vanaf 15 april 2021 gedaan worden via www.mantelzorgcentraal.nl.

Ben je mantelzorger voor iemand in Zoetermeer? Dan kom je voor 2021 mogelijk in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering. De gemeente Zoetermeer laat hiermee haar waardering blijken voor de inzet van haar mantelzorgers.

In 2021 bestaat de mantelzorgwaardering uit een éénmalige financiële waardering van € 200. Daarnaast is ook de dag van de mantelzorg, die altijd georganiseerd wordt in november, een blijk van waardering vanuit de gemeente voor haar mantelzorgers.

Wie kan de waardering aanvragen?

Er zijn een aantal criteria waar mantelzorgers aan moeten voldoen om voor de mantelzorgwaardering in aanmerking te komen:

• De mantelzorger zorgt onbetaald voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of buur die in Zoetermeer woont.
• De mantelzorger verleent intensieve zorg (meer dan 8 uur per week) voor langere tijd (meer dan drie maanden).
• De mantelzorger is 18 jaar of ouder (nb. minderjarige mantelzorgers worden gewaardeerd via het project 2BeCool).

Bekijk ook de volledige algemene voorwaarden. Mantelzorgers kunnen de waardering vanaf 15 april 2021 aanvragen via het registratieformulier op Mantelzorgcentraal.nl.

Per mantelzorger wordt maximaal één waardering verstrekt. De aanmeldingstermijn voor de mantelzorgwaardering 2021 loopt van 15 april tot en met 10 november 2021.
Voor ondersteuning bij het aanvragen van de waardering is de coördinator mantelzorg op de maandagmiddag aanwezig van 15.00 tot 16.00 uur in het atrium van seniorencomplex Gondelkade aan de Gondelkade 33 in de Leyens in Zoetermeer.

Minderjarige mantelzorgers

Minderjarige mantelzorgers worden gewaardeerd via het project 2BeCool dat speciaal op hen is afgestemd. Iemand aanmelden voor de waardering voor jonge mantelzorgers kan via de website www.2becool.nl .

Heb je vragen? Dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl.

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over mantelzorg ondersteuning en waardering? Houd onze website in de gaten en abonneer je op de nieuwsbrief via Mantelzorgcentraal/nieuws.