Mantelzorgers

NB. VANAF APRIL 2021 VINDT U ALLE INFORMATIE RONDOM MANTELZORG OP WWW.MANTELZORGCENTRAAL.NL.

Mantelzorgers zorgen langdurig, intensief en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Gebruikelijke zorg
Met gebruikelijke zorg bedoelen we de zorg waarvan je kunt verwachten dat mensen dat voor elkaar doen, zoals het opvoeden van kinderen, het tijdelijk overnemen van (huishoudelijke) taken bij ziekte of na opname. In dit geval ben je géén mantelzorger. We spreken van mantelzorg wanneer het gaat om zorg die de gewone zorg van mensen overstijgt.
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald.

Mantelzorg overkomt je
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen.

Voor vrijwilligerszorg kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten bijna nooit verpleegkundige handelingen.

Ondersteuning
Mantelzorgers hebben recht op ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In Zoetermeer kunnen mantelzorgers terecht bij Mantelzorgcentraal voor ondersteuning. De mantelzorgcoördinatoren van Palet Welzijn werken onder de vlag van Mantelzorgcentraal.

Bij Mantelzorgcentraal kun je terecht
Mantelzorgcentraal is het expertisecentrum mantelzorg van Midden-Holland. Het is opgericht door Palet Welzijn speciaal voor mantelzorgers en hun familie en vrienden. Bij ons kun je terecht voor de laatste actuele informatie, advies en persoonlijke begeleiding, emotionele steun, het (tijdelijk) overnemen van regeltaken of respijtzorg. Ook vind je hier onze mantelzorgcoördinatoren. Zij zijn vanuit Palet Welzijn verbonden aan Mantelzorgcentraal. Zo weet je zeker dat je goed geholpen wordt.

Mantelzorg coördinatoren Zoetermeer:
T: 06 27 291 464
E: zoetermeer@mantelzorgcentraal.nl

Wil je meer informatie:


Logo-mzc-210

logo-palet-fc

Bij organisaties vind je nog meer organisaties die ondersteuning bieden aan mantelzorgers.