Integrale Vroeghulp: Voor wie is het?

Jonge kinderen ontwikkelen zich soms anders dan gedacht op bijvoorbeeld lichamelijk, verstandelijk of sociaal gebied. Dit hoeft niet te betekenen dat uw kind een ernstig ontwikkelingsprobleem heeft. U kunt uw vragen bespreken tijdens een bezoek aan het consultatiebureau of met de huisarts. Maakt u zich zorgen, juist omdat u niet precies weet wat er aan de hand is? Dan kunt u dit ook rechtstreeks bespreken met de mensen van Integrale Vroeghulp. Alle hulp en advies van Integrale Vroeghulp is kosteloos. U kunt altijd een gesprek aanvragen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Wat houdt het in?

Integrale Vroeghulp is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers. Het team is gespecialiseerd in het op tijd herkennen van ontwikkelingsproblemen en -stoornissen.

Hoe werkt het?

  • U meldt zich telefonisch aan via het algemene nummer van ZoSamen . U wordt dan doorverwezen naar de medewerkers van de Integrale Vroeghulp.
  • Een van de medewerkers komt bij u thuis om uw vragen helder te krijgen. Deze persoon blijft uw contactpersoon.
  • Met uw toestemming wordt er informatie opgevraagd bij derden, bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderarts en consultatiebureau.
  • Uw kind wordt besproken en er wordt in overleg met u een plan van aanpak opgesteld. Indien nodig wordt een onderzoek verricht.
  • U gaat samen met uw contactpersoon aan de slag met het plan van aanpak. De hulp rondom uw kind wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
  • De ondersteuning vanuit Integrale Vroeghulp wordt beëindigd als uw vraag is beantwoord.