11 april 2018,
 Off

Mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van Zoetermeer kunnen de mantelzorgwaardering voor 2018 weer aanvragen. De gemeente Zoetermeer laat hiermee haar waardering blijken voor de inzet van haar mantelzorgers.

In 2018 bestaat de mantelzorgwaardering uit een éénmalige financiële waardering van €200. Daarnaast is ook de dag van de mantelzorg, die dit jaar georganiseerd wordt op 10 november, een blijk van waardering vanuit de gemeente voor haar mantelzorgers.

Er zijn een aantal criteria waar mantelzorgers aan moeten voldoen om voor de mantelzorgwaardering in aanmerking te komen:

• De mantelzorger zorgt onbetaald voor een ziek of gehandicapt familielid, vriend of buur die in Zoetermeer woont.
• De mantelzorger verleent intensieve zorg (meer dan 8 uur per week) voor langere tijd (meer dan drie maanden).
• De mantelzorger is 18 jaar of ouder (nb. minderjarige mantelzorgers worden gewaardeerd via het project 2BeCool).

Mantelzorgers kunnen de waardering aanvragen via het registratieformulier op de ZoSamen website.

Per mantelzorger wordt maximaal één waardering verstrekt. De aanmeldingstermijn voor de mantelzorgwaardering 2018 loopt tot en met 15 november 2018. De uitbetaling vindt plaats in week 50/51 (december) 2018.