10 april 2018,
 Off

Op woensdagavond 11 april vindt er vanuit Opvoeden Samen Aanpakken (OSA) een bijeenkomst plaats speciaal voor ouders en verzorgers van een kind met een (chronische) ziekte of beperking.

Het thema van deze bijeenkomst is “Balans”. Als je kind of één van je kinderen extra of intensieve zorg nodig heeft, kom je dan ook nog toe aan zorgen voor overige gezinsleden en aan jezelf? Hoe regel jij dat thuis? Op wie kun je een beroep doen?

Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om andere ouders en verzorgers te ontmoeten en om met elkaar in gesprek te gaan. Ervaringen delen, (h)erkenning en een luisterend oor ervaren en tips en adviezen uitwisselen. De bijeenkomst wordt begeleid door een vrijwillige gespreksleider van Opvoeden Samen Aanpakken, een project van Stichting Piëzo.

    – Ouders en verzorgers zijn woensdagavond 11 april welkom in de Ambachtenwerkplaats (Vrouwenhuiswaard 7).
    – Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
    – Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Moerman, projectleider Opvoeden Samen Aanpakken, wendy@stichtingpiezo.nl, 06-80055583.