14 november 2017,
 Off

In januari 2018 verhuist Vip voor vrijwilligers naar het Forum op het Stadhuisplein 1. Vip gaat dan verder onder de naam ZoSamen. Erna Schmit, manager van Mooi welzijn en MEE in Zoetermeer vertelt: ‘Inderdaad treden we niet meer naar buiten onder de naam Vip maar zal dat vanuit ZoSamen zijn. Vip maakt al langer deel uit van Zosamen, samen met Palet Welzijn en Stichting MEE. Natuurlijk blijven wij vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken ondersteunen, bemiddelen wij en bieden wij deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers via de Vrijwilligersacademie. Maar bij ons loket kun je ook terecht voor bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, hulp voor mensen met een beperking of chronische ziekte of voor diagnostiek en integrale vroeghulp. Alles via één loket op het plein ‘Mens & Maatschappij’ dat ook via de gratis ZoSamen telefoon bereikt kan worden.

Of de bezoekers ons tussen de meer dan 30 organisaties in het Forum kunnen vinden? Jazeker’, zegt Erna. ‘ Alle diensten zijn gecategoriseerd en ondergebracht op een overzichtelijk aantal pleinen’. Naast deelname in het Forum, voeren wij ook ZoSamen dienstverlening uit vanuit de wijken. Welke trends wij momenteel zien in vrijwilligerswerk? De banenmarkt trekt aan en dat betekent doorstroom naar betaald werk. Er is van ons uit dan ook meer aandacht voor vrijwilligerswerk in combinatie met werk. In alle denkbare varianten. Kom het zelf ervaren. U bent van harte uitgenodigd voor de open dagen in het Forum op 25 en 26 januari. Tot ziens!’ Aldus Erna Schmit.

 

‘We krijgen in de Bibliotheek steeds meer mensen met hulpvragen, bijvoorbeeld rond digitale vaardigheden of laaggeletterdheid. Onze functie is aan het verbreden.’ Aan het woord is Joke Mos, directeur van de Bibliotheek Zoetermeer. ‘We groeien in een andere rol. In het nieuwe Forum, dat in januari opengaat en waar veel lokale samenwerkingspartners hun diensten aanbieden, hebben we een regiefunctie. We doen alles in afstemming met hen en we weten elkaar te vinden. Neem de samenwerking met ZoSamen (voorheen Vip voor vrijwilligers): Vrijwilligers spelen een grote rol binnen het Forum. Die helpen onder meer als gastheren/ gastvrouwen de klant, maar kunnen zichzelf ontwikkelen door de vrijwilligersacademie en de activiteiten in het Forum. ZoSamen bemiddelt en adviseert ons over vrijwilligersbeleid. En werkt, net zoals wij, toe naar een sterkere wijkfunctie: Waar op wijkniveau instanties de burger van dienst zijn, daar kan ook de Bibliotheek een rol spelen. Welke vernieuwingen wij doorvoeren in het Forum? Bijvoorbeeld dat wij onze boeken categoriseren rondom de themapleinen in het Forum. Op het Plein Gezondheid & Welzijn vind je dus boeken over gezondheid.’ Monique Verkaik, coördinator programmering vult aan: ‘Het Forum wordt een beleving. Naast de pleinen en onze on- en offline informatievoorziening, komt er horeca, computers en ook een winkel en een open podium. De burger kan bij ons recreëren en ontmoeten, of zelfs mede invulling geven aan de programmering van het Forum.’ Joke besluit: ‘Wij hebben er ongelooflijk veel zin in. Tot ziens op de open dagen op 26 en 27 januari!’ Aldus Joke Mos.


Erna Schmit en Joke Mos