3 mei 2016,
 Off

Bron: Socialevraagstukken.nl

RICK KWEKKEBOOM, YVETTE WITTENBERG
25 APRIL 2016
DOSSIER DE WAARDE VAN MANTELZORG

Liesbeth Hoogendijk pleit voor een ondersteuning van mantelzorgers door de gemeente. Maar de meeste mantelzorgers hebben helemaal geen behoefte aan ondersteuning. En respijtzorg kan niet gezien worden als een vorm van waardering.

Decennialang toont onderzoek al aan dat Nederland een zorgzaam land is, waar zeker 80 procent van verleende zorg op het conto komt van familieleden en vrienden van de zorgbehoevende. Dat was al zo in de tijd dat Hattinga Verschure suggereerde dat ‘men’ te gemakkelijk een beroep deed op professionele zorg en zo bijdroeg aan een ‘verkilling van de samenleving’ (Kwekkeboom, 1990) en dat is, zo blijkt ook weer uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, nog steeds het geval (de Klerk, de Boer, Plaisier, Schyns & Kooiker 2015).

Mantelzorg negatief geframed
Een deel van de mantelzorgers voelt zich inderdaad zwaar belast, een veel groter deel doet dat echter niet. Het geven van mantelzorg is mogelijk veel vanzelfsprekender dan de somber makende titel van de eerdere SCP-publicatie ‘Iemand moet het doen’ suggereert.

Lees verder